แท็กซี่ขอนแก่น

333/3 ถ.มิตรภาพ หมู่ 2 ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น   Tel. 043 465 777

หจก. อุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนา

5 ถ.พลแพน หมู่ 1 ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี   Tel. 045 265 999

หจก.แท็กซี่บุรีรัมย์

654/33 ต.อิสาณ หมู่ 1 ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์   Tel. 044 621 266